Staré housle od sourozenců Johanna a Franze Plachtů z původního Schönbachu.